pixel

Binnen veel gemeenten in Nederland vinden helaas steekincidenten plaats onder jongeren. Gelukkig zijn er initiatieven om deze problematiek aan te pakken. Zo ontwikkelt welzijnsorganisatie MEE & de Wering samen met jongerenwerk Den Helder, ImproVive en Games For Health de VR-game ReAction tegen steek geweld onder jongeren. Met financiële steun van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en diverse welzijnsorganisaties en gemeenten wordt het mogelijk gemaakt om deze game landelijk beschikbaar te maken.

Bewustwording en Training: Navigeer geweld met ReAction
ReAction is een interactieve digitale ervaringswereld waarbij de speler voor dilemma’s wordt geplaatst om gewelddadige situaties op straat, met name met steekwapens, niet te laten escaleren. Het doel is bewustwording te creëren onder jongeren en hen te trainen hoe te reageren in bepaalde situaties met messen. De game is ontwikkeld met input van jongeren en jongerenwerkers, zodat de beleving optimaal aansluit op de belevingswereld van de doelgroep.

De ontwikkeling van ReAction is een samenwerking tussen ruim twintig organisaties, met als doel het significant verminderen van steek geweld onder jongeren in Nederland. Jongerenwerkers en/of leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs geven gastlessen op scholen en in buurthuizen en krijgen daarvoor instructies van MEE & de Wering. Gemeenten krijgen gebruikersrechten over de game en kunnen deze onbeperkt inzetten binnen de welzijnsorganisatie.

Wanneer is ReAction verkrijgbaar?
ReAction zal in februari 2023 beschikbaar zijn voor alle gemeenten en welzijnsorganisaties in Nederland. Dit innovatieve initiatief is een belangrijke stap in de strijd tegen steekgeweld onder jongeren. Het is een interactieve en innovatieve manier om jongeren bewust te maken van de gevolgen van steekgeweld en hen te trainen hoe te reageren in bepaalde situaties met messen.

Met ReAction laten MEE & de Wering, jongerenwerk Den Helder, ImproVive en Games For Health zien dat VR-games een krachtig middel kunnen zijn in de strijd tegen steekgeweld onder jongeren. Het is een innovatief initiatief waarbij jongeren bewust worden gemaakt van de gevolgen van steekgeweld en getraind worden hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties.

Bij VR Nederland geloven we dat VR een enorme toegevoegde waarde kan hebben in verschillende toepassingsgebieden. Wil je meer weten over hoe VR Nederland kan helpen bij de inzet van VR in jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op en ontdek de mogelijkheden!

Andere berichten

De kracht van VR soft skills training

De kracht van VR soft skills training

VR-trainingen bieden uitdagende scenario’s, realistische ervaringen en gepersonaliseerde feedback om werknemers te helpen effectiever te communiceren, empathischer te zijn en effectievere leiders te worden. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers die de VR-training hadden gevolgd, een gemiddelde prestatieverbetering van 37% vertoonden op de getrainde vaardigheden. Neem vandaag nog contact op met VR Nederland om te ontdekken hoe u VR-trainingen kunt implementeren in uw organisatie.